Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Mikropożyczki

Jesteś tutaj

Mikropożyczki

Mikropożyczki - dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Kto może ubiegać się o finansowanie: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: bezrobotni, nieaktywni zawodowo i pracujący z terenu województwa wielkopolskiego.

Przeznaczenie pożyczki: dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno– obrotowy, a w szczególności:

 • zakup i modernizacja obiektów,

 • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu,

 • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, licencje),

 • dopuszczalne jest także finansowanie części wydatków bieżących (np. wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, czynszów, opłat za media, itp.).

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 50.000 zł

 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy

 • Karencja w spłacie kapitału: max. 12 miesięcy

 • System spłat: miesięczny, raty malejące

 • Oprocentowanie: 2%

 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.

Formy zabezpieczenia: weksel własny in blanco + każde inne dostępne prawem i akceptowalne przez fundusz pożyczkowy.

Prowizje i opłaty: fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji tytułem udzielonej pożyczki.

Kontakt do pośrednika finansowego:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Malej Przedsiębiorczości,

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

 1. Milena Filipowska tel.: 698 074 659, 61 283 27 04, e-mail: milena@unia.srem.com.pl

 2. Renata Ławniczak tel.: 61 283 27 04, e-mail: renata@unia.srem.com.pl

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o pożyczkę – pobierz
 • Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy/ poręczyciela – oświadczenie majątkowe –pobierz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Upoważnienie dotyczące pozyskania i ujawnienia informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich - przedsiębiorca – pobierz
 • Upoważnienie dotyczące pozyskania i ujawnienia informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich - konsument – pobierz
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy/ nieotrzymaniu pomocy de minimis – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz