Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Fundusze pożyczkowe

Jesteś tutaj

Fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zapewnia również finansowanie zewnętrzne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz MSP w ramach prowadzonych funduszy pożyczkowych, które finansowane są ze środków unijnych. Dzięki temu oferowane warunki finansowania są korzystniejsze niż rynkowe.

Obecnie realizuje Mikropożyczkowy Fundusz dla Rozwoju Wielkopolski skierowany dla osób zamierzających rozpocząć działalność pożyczkową.