Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności
01/04/2021

 

28/12/2020

Tarcza branżowa wprowadziła dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości maksymalnie 2000 zł miesięcznie.

28/12/2020

Podobnie jak wiosną, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2 080 zł lub 1.300 zł (dla tych rozliczających się w formie karty podatkowej) i  możesz je otrzymać

28/12/2020

Nowelizacja ustawy wprowadziła jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r.

28/12/2020

Jednym z elementów pomocy obok zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego jest jednorazowa dotacja w kwocie 5 tys. na pokrycie bieżących kosztów działalności.