Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności ZUS – zmiany w zakresie pozyskiwaniu informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych dla osób przebywających na kwarantannie lub objęte izolacją domową
26/10/2020 |

ZUS – zmiany w zakresie pozyskiwaniu informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych dla osób przebywających na kwarantannie lub objęte izolacją domową

 

W związku z coraz szerszym rozprzestrzenianiem się Koronawirusa i obejmowanie kwarantanną lub izolacją domową coraz większej liczby osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził udogodnienia dla wypłacających świadczenia chorobowe. ZUS będzie pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej i będzie udostępniał te informacje płatnikom składek (które są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych). Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

 

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

 

Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), konieczna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

 

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

 

UWAGA:
Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy (np. telefonicznie lub mailowo).