Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Webinarium „Zatrudnianie pracowników z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „specustawy ukraińskiej”, 07.04.2022 r., godz.: 14:00 – 15:30.
01/04/2022 |

Webinarium „Zatrudnianie pracowników z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „specustawy ukraińskiej”, 07.04.2022 r., godz.: 14:00 – 15:30.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zatrudnianie pracowników z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „specustawy ukraińskiej”, które odbędzie się 07 kwietnia 2022 r., godz.: 14:00 – 15:30.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line.

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez niniejszy link: https://szuszczynskikaminskakpp.clickmeeting.com/zatrudnianie-pracownikow-z-ukrainy-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-tzw-specustawy-ukrainskiej-/register?_ga=2.257241547.1934766153.1648728981-1868416505.1633018105

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i innych aktów prawnych.
  2. Legalizacja pobytu i pracy pozostałych cudzoziemców na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
    • rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
    • zezwolenie na pracę,
    • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
    • informacja starosty, czyli test rynku pracy

Webinar poprowadzi Piotr Płoński, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze związanym z zatrudnianiem cudzoziemców.