Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza Finansowa - wnioski o subwencję z PFR już za kilka dni
29/04/2020 |

Tarcza Finansowa - wnioski o subwencję z PFR już za kilka dni

Komisja Europejska wyraziła zgodę na start Tarczy finansowej. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń KE przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni. W jej ramach przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o kilkaset tysięcy złotych dotacji. Mikroprzedsiębiorcy i średnie firmy złożą wniosek o przyznanie subwencji w swoich bankach. 

 

Tarcza finansowa umożliwia sięgnięcie po znacznie wyższe kwoty. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o kilkaset tysięcy złotych subwencji (zależy od wielkości firmy i spadku obrotów). Co więcej, w przypadku, jeśli utrzymują dotychczasowe średnie zatrudnienie (i chociaż symbolicznie je powiększą), będą zobowiązani do zwrócenia jedynie niewielkiej części subwencji.

Wniosek o pomoc z tarczy finansowej większość przedsiębiorców będzie mogła złożyć za pomocą bankowości elektronicznej. Dotyczy to mikro, małych i średnich firm. Program tarczy finansowej dla dużych firm jest obsługiwany bezpośrednio przez PFR.

 

Przedsiębiorcy prowadzący mikro, małą lub średnią firmę będą mogli złożyć wniosek o pomoc z tarczy finansowej za pośrednictwem Alior Banku, BPS (oraz zrzeszonych i współpracujących Banków Spółdzielczych), Banku Millenium, Pekao S.A., Banku Pocztowego, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO BP, Santander Bank, SGB-Bank S.A. oraz Banków Spółdzielczych SGB i współpracujących Banków Spółdzielczych.

 

Wniosek o pomoc z tarczy finansowej będą mogli złożyć przedstawiciele firm, którzy są klientami jednego z podanych wyżej banków. Wniosek będzie oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy. PFR zweryfikuje podane przez przedsiębiorcę informacje w kilku miejscach. Dokona tego na podstawie danych z banków (w przypadku danych firmy), ZUS i Ministerstwa Finansów. Weryfikacja będzie dotyczyć m.in. danych dotyczących zatrudnienia i przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym. Po przeprowadzeniu weryfikacji nastąpi wyliczenie kwoty subwencji przysługującej przedsiębiorcy.

 

Umowa jest zawierana na trzy lata, a spłata subwencji rozpoczyna się rok po jej przyznaniu i będzie rozłożona na 24 miesiące. Większa część (do 75 %) uzyskanego wsparcia może być bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków, w tym kontynuowania prowadzonej działalności oraz utrzymania na niezmienionym poziomie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku mikrofirm będą mogły z oferty skorzystać podmioty, które zanotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z COVID-19.  Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł. Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25 % na przedterminową spłatę kredytów.

W przypadku firm większych - małych i średnich - zasady są podobne, a główna różnica to maksymalna kwota subwencji - do maksymalnie 3,5 mln zł, co stanowi 4%., 6% lub 8% sprzedaży rocznej, w zależności od skali spadku sprzedaży.