Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa – propozycje wsparcia dla firm objętych obostrzeniami – projekt rządowych rozwiązań
29/10/2020 |

Tarcza branżowa – propozycje wsparcia dla firm objętych obostrzeniami – projekt rządowych rozwiązań

Poniższe informacje opracowano na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zamieszczonej na sejm.gov.pl  w dniu 26.10.2020 r.

 

Z w/w projektu wynika, iż branże, które w wyniku drugiej fali epidemii zostały dotknięte obostrzeniami, tj. branże, które nie mogą funkcjonować lub ich działanie jest mocno ograniczone, głównie gastronomia, szeroko rozumiana branża rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa), branża fitness (siłownie, sport, rekreacja) i handel detaliczny (targowiska, bazary).zostaną objęte programem wsparcia. Propozycje wsparcia stanowią kontynuację dotychczas oferowanych instrumentów z poprzednich edycji tarczy antykryzysowej, a wśród nich:

 

1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Propozycja dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

W/w zwolnienie dotyczy przedsiębiorców spełniających łącznie następujące warunki:

  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
  • zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek,
  • wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

Przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

2. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Jednorazowe świadczenie postojowe ma być dostępne dla firm, które w październiku lub listopadzie 2020 r. uzyskały przychód niższy o  40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Z postojowego będą mogły skorzystać tylko wybrane firmy – te, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. dominującą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

 

Wnioski składane będą jak dotychczas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.