Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa – AKTUALIZAJA PO POPRAWKACH SEJMOWYCH - propozycje wsparcia dla firm objętych obostrzeniami
02/11/2020 |

Tarcza branżowa – AKTUALIZAJA PO POPRAWKACH SEJMOWYCH - propozycje wsparcia dla firm objętych obostrzeniami

W wyniku zgłoszenia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać w powiatowych urzędach pracy o 5 tys. zł dotacji.

 

W/w wsparcie dotyczyć będzie przedsiębiorców spełniających łącznie następujące warunki:

  • posiadających status mikro lub małego przedsiębiorcy,
  • którzy na dzień 30 września 2020 r. nie zawiesili działalności gospodarczej,
  • prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
  • uzyskali w październiku lub listopadzie 2020 r. przychód w rozumieniu przepisów podatkowych niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 r.

 

Maksymalna kwota dotacji: 5.000 zł, nieoprocentowana, okres zwrotu nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością 3-miesiecznej karencji w spłacie (od dnia jej udzielenia).

Dotacje będzie mogła zostać umorzona jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą min. 3 miesiące do daty jej udzielenia.

Wnioski składane będą wyłącznie w formie elektronicznej w Powiatowych Urzędach Pracy.