Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Szkolenie „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz rozliczanie czasu pracy – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców”- 25.02.2020 r., godz.: 15:00-18:00
31/01/2020 |

Szkolenie „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz rozliczanie czasu pracy – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców”- 25.02.2020 r., godz.: 15:00-18:00

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Malej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz rozliczanie czasu pracy – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców”.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami prawa pracy przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników oraz prawidłowym rozliczaniem czasu pracy.

Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2020 r., godz.: 15:00 – 18:00 w sali multimedialnej Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl

 

Zagadnienia tematyczne:

 

1. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców” (1,5 godziny)

Omówienie przesłanek, które powinny wpłynąć na wybór odpowiedniej podstawy prawnej współpracy, w tym rodzaje umów o pracę oraz treść samej umowy z uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy. Omówione zostaną także możliwe tryby rozwiązania umowy o pracę wraz ze wskazaniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie i najczęstszych „pułapek” (ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze zmiany w linii orzeczniczej sądów pracy – np. w zakresie częstych nieobecności chorobowych pracownika, utraty zaufania do pracownika, czy też nierealizowania planów sprzedaży – tzw. „targetów” – jako przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę).

 

2. Rozliczanie czasu pracy” (1,5 godziny)

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, wskazując „błędy”, jakie często popełniają pracodawcy w tym zakresie (identyfikując np. udzielanie dnia wolnego od pracy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z udzielaniem czasu wolnego za czas pracy w nadgodzinach, czy też nieprawidłowo kwalifikując, a tym samym rozliczając, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe). Także i w tym przypadku wskazane zostaną najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, stanowiska i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

 

Szkolenie prowadzone będzie przez radcę prawnego Michała Szuszczyńskiego z SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy - wyspecjalizowanej kancelarii prawnej świadczącej dla pracodawców usługi wyłącznie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych zagadnień z obszaru HR (podatki i ubezpieczenia społeczne pracowników, autorskie prawa pracownicze, ochrona danych osobowych pracowników).