Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Spotkanie informacyjne „Polski Ład. Najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.”, 15.12.2021 r., godz. 16:00
02/12/2021 |

Spotkanie informacyjne „Polski Ład. Najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.”, 15.12.2021 r., godz. 16:00

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości wraz z założycielem Kancelarii Prawnej P. Szalbierz i Wspólnicy S.K.A mec. Piotrem Szalbierzem (radca prawny, doradca podatkowy) serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Polski Ład. Najważniejsze zmiany podatkowe dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.”, które odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00.

Podczas spotkania omówimy zmiany podatkowe dla przedsiębiorców związane z wdrażanym programem Polski Ład, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie progu podatkowego i zmiany w zakresie wyliczania składki zdrowotnej w odniesieniu do JDG, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz członków zarządu, a także zmiany w CIT „estońskim”.

Spotkanie skierowane jest głównie do właścicieli, prezesów, głównych księgowych, biur rachunkowych, a także pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych.

Po prezentacji przewidziana sesja konsultacyjna na wymianę spostrzeżeń i dyskusję.

Prowadzący:  mec. Piotr Szalbierz (radca prawny, doradca podatkowy).

Termin:  15 grudnia 2021 r., o godz.: 16:00 w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego w Śremie, ul. Mickiewicza 89, 63-100 Śrem

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska, nazwy podmiotu, a także adresu mailowego i numeru telefon.

ZGŁOSZENIA OBOWIĄZKOWE!

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z COVID W SZKOLENIU MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ OGRANICZONA LICZBA OSÓB.