Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Pożyczka Re-aktywacja – finansowanie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19
24/05/2023 |

Pożyczka Re-aktywacja – finansowanie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19

Z dniem 24.05.2023 r. rozpoczyna sie nabór wniosków o Pożyczkę Re-aktywacja.

Nabór ma charakter otwarty, wnioski będą przyjmowane do wyczerpania budżetu.

Opis instrumentu REACT-UE

Dla Kogo:

 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego

Na co:

Na finansowanie Inwestycji realizowanych przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

 • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych , lub
 • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

Przeznaczenie:

Finansowane będą Inwestycje w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

 • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych (przez innowację produktową lub usługową rozumie się innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorcy), lub
 • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19

Warunki:

 • kwota pożyczki do 500.000,00 zł, do 300.000,00 zł na obrót
 • pożyczka na kapitał obrotowy lub na inwestycje
 • 3 m-ce karencji w spłacie kapitału (max. 90 dni na rozliczenie pożyczki)
 • 0% prowizji za udzielenie pożyczki
 • preferencyjne oprocentowanie od 2,81% w skali roku (oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)
 • 7 lat na spłatę pożyczki (możliwa wcześniejsza spłata)

Oprocentowanie 2,81% dla przedsiębiorstw na:

 • finansowanie sektorów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
 • finansowanie Inwestycji przyczyniających się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
 • finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi lub
 • finansowanie w sektorach, które są w największym stopniu dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego

Oprocentowanie 3,81%

 • dla przedsiębiorstw, które nie spełniają kryteriów dla oprocentowania 2,81%

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez Fundusz.

Dokumentacja:

Wniosek o pożyczkę - pobierz

Karta produktu - pobierz

Załącznik nr 1 - sektory o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy - pobierz

Załącznik nr 2 - Inwestycje przyczyniającw się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce - pobierz

Załacznik nr 3 - Sektory, ktore w największym stopniu dotknięte zostały kryzysem związanym z COVID-19 - pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz

Oświadczenie o nakładaniu się finansowania - pobierz

Lista kontrolna _ oświadczenie przedsiębiorcy w trudnej sytuacji - pobierz

Kwestionariusz osobowy Wnioskodawca - pobierz

Kwestionariusz osobowy Poręczyciela - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - pobierz

Formularz rozliczenia pożyczki - pobierz