Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Pożyczka EKOenergetyczna III
23/01/2024 |

Pożyczka EKOenergetyczna III

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pożyczki „EKOenergetyczna” dostępnej w Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Pożyczka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.

Przeznaczona jest na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu.

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16.01.2024 r.

Parametry pożyczki

 • kwota pożyczki do 1.200.000,00 zł
 • okres spłaty do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji)
 • oprocentowanie od 2,84% w skali roku
 • brak wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • karencja do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji).
 • rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
 • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),
 • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,
 • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
 • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, szczegóły w siedzibie UGRŚ-ŚOWMP, Śrem, ul. Okulickiego , 63-100 Śrem, tel. 698 074 659 lub na https://agroreg.com.pl/index.php/oferta/pozyczki/317-pozyczka-ekoenerget...