Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej
09/07/2018 |

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej

Trwa XVI edycja Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”, którego celem jest wyróżnienie i promocja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom polskich produktów turystycznych. Do konkursu można zgłosić

  • wydarzenie cykliczne,
  • pakiet usług turystycznych lub imprezę turystyczną,
  • obiekt,
  • szlak,
  • miejsce lub obszar;

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać poprzez aplikację on-line, dostępną pod adresem https://konkurs.pot.gov.pl  do dnia 31 sierpnia br.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnym i Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym i gospodarczym, instytucjom, twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom turystycznym, przedsiębiorcom prywatnym, a także organizatorom turystyki.

Nagrodą dla produktów wyróżnionych Certyfikatem POT jest włączenie ich w działania promocyjne prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną na rynku krajowym oraz rynkach objętych działaniami jej Zagranicznych Ośrodków, a także możliwość posługiwania się tym prestiżowym logo. Warto podkreślić, że Certyfikat to także marketingowy atut w kampaniach promocyjnych: rekomendacja POT podnosi rangę i wzmacnia pozycję produktu i całej oferty.

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać poprzez aplikację on-line, dostępną pod adresem https://konkurs.pot.gov.pl  do dnia 31 sierpnia br.

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału!!!