Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Bezpłatne szkolenia dla bezobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie
25/05/2024 |

Bezpłatne szkolenia dla bezobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

GRUPOWYCH – realizowanych zgodnie z planem szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji  w 2024 roku.

INDYWIDUALNYCH - prowadzimy ciągły nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

W RAMACH BONU SZKOLENIOWEGO - skierowanego do bezrobotnych do 30 roku życia – nabór prowadzony jest na bieżąco.

Osoba do kontaktu:
Anna Radajewska
tel. 61 28 37 075 wew. 27

e-mail: caz@srem.praca.gov.pl