Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

ABC Przedsiębiorczości

Jesteś tutaj

ABC Przedsiębiorczości

ABC Przedsiębiorczości

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 30 h

Program ramowy:

 

BLOK PIERWSZY - WPROWADZENIE " Od pomysłu do firmy" - 2 godziny

Elementy psychologii w przedsiębiorczości

Wprowadzenie do działalności gospodarczej

 

BLOK DRUGI - "TRENING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - ADMINISTRACYJNO - PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY - 14 godzin

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Etapy rejestrowania firmy

Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Prawo pracy

Formy opodatkowania działalności gospodarczej i dokumentacja finansowo - księgowa

 

BLOK TRZECI - "PLANOWANIE W FIRMIE" - 14 godzin

Podstawy marketingu

Zasady finansowania działalności gospodarczej

Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji

Opracowanie indywidualnych biznesplanów jako podstawy kalkulacji opłacalności planowanego przedsięwzięcia

 

Miejsce realizacji w/w kursów i szkoleń w siedzibie Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem.