Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Razem możemy więcej!

Czytaj więcej

Misja & Działalność

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego i integracji społeczności lokalnej regionu objętego działalnością Stowarzyszenia.

Doradztwo

Profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Szkolenia

Organizacja szkoleń zamkniętych dedykowanych Klientom oraz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności.

Fundusze pożyczkowe

Finansowanie zewnętrzne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz MSP w ramach prowadzonych funduszy pożyczkowych, które finansowane są ze środków unijnych.

Newsletter

Newsletter

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości z Śremie, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem
  2. administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: e-mail: unia@srem.com.pl, adres siedziby wskazany w ust.1) lub tel. 61 28 32 704.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newsletter